Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 290 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> SONY >> SRFM90 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

SONY SRFM90
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, French, Italian, Swedish
Price: $4.99

Description of SONY SRFM90 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Italian, Swedish

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 ERE-G180 ALPINE Owner's Manual by prudence harris;
I'm so glad I was able to find a site to download my missing manuals. Very reasonable prices and they kept me informed about the process and I had my manual within less than a day. The only thing I wish was an option is a 100% English version with no spanish or anything. But overall great site.
 AD-600 TEAC Owner's Manual by Keith Lightfoot;
The manual is complete with excellent quality! One suggestion, show number of pages and weather it is multi-lingual. The AD 600 Manuel is about 76 pages and over half is non English. This results in a larger print job than usually needed. Having this information, one could select the desired pages for printing.
 SX-KN750 TECHNICS Owner's Manual by Jeff Hughes;
I've been looking for a copy of the original user/owner manual. Just what the doctor ordered, thank you.
 VSX305 PIONEER Owner's Manual by frank whitaker;
the manual was very helpful thank you very much no one else was able to help me thanx
 ESL6226 ELECTROLUX Owner's Manual by Robert Vickers;
This is an excellent handbook. We had no information on the appliance until we obtained this and are now able to use the appliance to its full potential. Strongly recommended.

Text excerpt from page 2 (click to view)
, y , y , y

Svenska

Italiano

, y , y

Före bruk
VOL POWER
(AUTO OFF) Tack för inköpet av Sonys radio. Denna radio är en pålitlig radio som du kan njuta av i åratal. Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till radion och dess användning. Spara bruksanvisningen.

Radiomottagning
1 2 3 4 5
Anslut hörlurarna till hörlursuttaget 2. Tryck pÃ¥ POWER (AUTO OFF). Tryck pÃ¥ BAND för att välja önskad vÃ¥glängd. Tryck lämpligt antal gÃ¥nger pÃ¥ TUNE/ TIME SET + eller â för att ställa in önskad station. Vrid pÃ¥ VOL för att styra volymen till önskad nivÃ¥.

Tekniska data
Tidsangivelse: 12-timmars tidsangivelse MottagningsomrÃ¥de: Modellen till Nord- och Sydamerika VÃ¥glängd MottagningsomrÃ¥de Stationssökningssteg FM AM 87,5 â 108 MHz 530 â 1.710 kHz 531 â 1.710 kHz 0,1 MHz 10 kHz 9 kHz

Prima di cominciare
Grazie per aver scelto questa radio Sony! Vi offrirà molte ore di funzionamento affidabile e piacere di ascolto. Prima di usare la radio, leggere completamente queste istruzioni per lâuso e conservarle per riferimenti futuri.

Uso della radio
1 2 3 4 5
Collegare le cuffie a 2. Premere POWER (AUTO OFF). Premere BAND per selezionare la banda. Premere TUNE/TIME SET + o â per sintonizzare una stazione. Regolare VOL (volume).

Caratteristiche tecniche
Indicazione dellâorario: Sistema 12 ore Campo di frequenza: Modello per lâAmerica del Nord e del Sud Banda Campo di frequenza FM 87,5 â 108 MHz AM 530 â 1.710 kHz 531 â 1.710 kHz Modello per gli altri paesi Banda Campo di frequenza Passo di canale FM AM 87,5 â 108 MHz 531 â 1.602 kHz 530 â 1.610 kHz 0,05 MHz* 9 kHz 10 kHz Passo di canale 0,1 MHz 10 kHz 9 kHz

2

MEMORY PRESET

ENTER/ CLOCK BAND TUNE/ TIME SET

Egenskaper
⢠Kvartsstyrd syntesradio med faslåst slinga och mikrodator för noggrann stationsinställning ⢠Upp till sju stationers förval på FM och sju på AM ⢠Mäktig basåtergivning, tack vare basförstärkning MEGA BASS ⢠Strömmen slås automatiskt av efter ca. 90 minuter.

Modellerna till övriga länder VÃ¥glängd MottagningsomrÃ¥de Stationssökningssteg 87,5 â 108 MHz 0,05 MHz* 531 â 1.602 kHz 9 kHz 530 â 1.610 kHz 10 kHz * Frekvensen i teckenfönstret ändras med 0,1 MHz steg. (T.ex.: 88,00 och 88,05 MHz visas bÃ¥da som 88,0 MHz.) UtgÃ¥ng: hörlursuttag 2 (stereominijack) Uteffekt: 4 mW + 4 mW (via hörlurar) (med 10% överstonsdistorsion) Strömförsörjning: 3 volts likspänning med tvÃ¥ batterier R03 (storlek AAA) Automatiskt strömavslag: 90 minuter Dimensioner: ca. 45 à 88 à 19,8 mm (b/h/d) inkl. utskjutande delar och reglage Vikt: ca. 54,1 gram inkl. hörlurar Medföljande tillbehör: stereohörlurar (1) Rätt till ändringar förbehÃ¥lles. FM AM

Caratteristiche
⢠Sistema sintetizzatore PLL (anello ad aggancio di fase) controllato al quarzo, dotato di microcomputer per facilitare una sintonia precisa ⢠Possibilità di preselezionare fino a 7 stazioni della banda FM e 7 stazioni della banda AM. ⢠Possibilità di ottenere un potente suono dei bassi con il sistema âMEGA BASSâ. ⢠Spegnimento automatico dopo 90 minuti circa. ⢠Per spegnere la radio premere POWER (AUTO OFF). ⢠La radio si spegne automaticamente dopo 90 minuti circa per evitare un consumo inutile delle pile. Per continuare ad ascoltare la radio premere di nuovo POWER (AUTO OFF). ⢠Per migliorare la ricezione radio FM: Estendere il filo delle cuffie che funge da antenna FM. AM: Ruotare orizzontalmente lâapparecchio per trovare la ricezione ottimale. Unâantenna a barra di ferrite è incorporata nellâapparecchio.

⢠Tryck på POWER (AUTO OFF) för att slå av radion. ⢠Strömmen slås automatiskt av efter ca. 90 minuter för att undvika att fall på POWER ur för snabbt. Tryck i detta batterierna laddas (AUTO OFF) för att slå på strömmen igen. ⢠Tydligare radiomottagning: FM: Sträck ut hörlurssladden. Den används som FM-antenn. AM: Vrid radion på det horisontella planet tills mottagningen blir optimal. Radion har en inbyggd ferritstavantenn.

Att observera angående stationssökningssteget på AM
FM
ST MONO

Note sul passo di canale AM
Il passo di canale AM differisce a seconda delle zone. Il passo di canale di questo apparecchio è stato regolato in fabbrica su 10 kHz (modelli per lâAmerica del Nord e del Sud)/9 kHz (modelli per gli altri paesi). Area Paesi dellâAmerica del Nord e del Sud Altri paesi Passo di canale 10 kHz 9 kHz

* La visualizzazione della frequenza sale o scende in scatti di 0,1 MHz. (Esempio: Le frequenze 88,00 MHz e 88.05 MHz sono visualizzate come â88.0 MHzâ.) Uscita: Presa 2 (cuffie) (minipresa stereo) Uscita di potenza: 4 mW + 4 mW (cuffie) (al 10% di distorsione armonica) Alimentazione: 3 V CC, due pile tipo R03 (formato AAA) Spegnimento automatico: 90 minuti Dimensioni: Circa 45 Ã 88 Ã 19,8 mm (l/a/p) inclusi comandi e parti sporgenti Massa: Circa 54,1 g incluse le cuffie Accessori in dotazione: Cuffie stereo (1) Disegno e caratteristiche tecniche soggetti a modifiche senza preavviso.

MEGA BASS
ON OFF

Stationssökningssteget pÃ¥ AM varierar frÃ¥n land till land. Före radions leverans frÃ¥n fabriken förvaldes stationssökningssteget till 10 kHz (pÃ¥ modellerna till Nord- och Sydamerika) och till 9 kHz (pÃ¥ modellerna till övriga länder). OmrÃ¥de Ãvriga länder Stationssökningssteg 9 kHz

Högre känslighet för tydligare stereomottagning
Låt FM-väljaren (på baksidan av radion) i normala fall stå i läget ST. Skjut FM till läget MONO när det blir svårt att lyssna på ett FMstereoprogram på grund av störningar. (Observera att ljudet återges enkanaligt när väljaren står i läget MONO.)

Per migliorare la sensibilità di un programma stereo
Durante lâascolto di programmi stereo, normalmente regolare il selettore FM (sul retro dellâapparecchio) sulla posizione ST. Quando il programma stereo è troppo debole o disturbato, regolare il selettore FM sulla posizione MONO. (Quando il selettore è regolato sulla posizione MONO, il suono diventa monoaurale.)

Nord- och Sydamerika 10 kHz

A

Baksida Retro

Isättning av batterier (ill. A)
1 2 3
Ãppna locket pÃ¥ baksidan. Sätt i tvÃ¥ st. batterier R03 (storlek AAA) (tillval) med polerna vända Ã¥t korrekt hÃ¥ll. Stäng locket.

Felsökning Inserimento delle
Gör felsökningen enligt nedanstÃ¥ende om det skulle uppstÃ¥ nÃ¥got fel. RÃ¥dfrÃ¥ga Sony-butiken där radion köptes, när felet inte gÃ¥r att reparera. VolymnivÃ¥n sänks, ljudet förvrängs eller sÃ¥ är mottagningskvaliteten dÃ¥lig. ⢠Batterierna hÃ¥ller pÃ¥ att laddas ur. ⢠Lyssna pÃ¥ radion nära ett fönster i fordon och byggnader. Indikeringarna glimmar svagt i teckenfönstret eller ingenting alls visas där. ⢠Batterierna hÃ¥ller pÃ¥ att laddas ur. ⢠Mycket varmt, kallt eller fuktigt pÃ¥ platsen där radion används. Ãnskad snabbvalsstation ställs inte in när MEMORY PRESET trycks in. ⢠Val av fel snabbvalsnummer ⢠Stationsförvalet har raderats ur minnet. Lagra stationerna igen pÃ¥ önskade snabbvalsnummer. Ljudet Ã¥terges inte och âiâ blinkar i i teckenfönstret. ⢠Batterierna har laddats ur.

Mäktig basåtergivning
Skjut MEGA BASS till tillslaget läge ON för att koppla in basförstärkningen för mäktig basåtergivning. Skjut MEGA BASS till frånslaget läge OFF när ljudet förvrängs.

pile
1 2 3

(vedere Fig. A)

Per ottenere un potente suono dei bassi
Regolare MEGA BASS su ON. Il sistema âMEGA BASSâ produce bassi potenti. Se il suono risulta distorto, regolare MEGA BASS su OFF.

Nota
Si dichiara che lâapparecchio è stato fabbricato in conformità allâArt. 2 Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n. 548. Le prescrizioni alle frequenze sono quelle indicate nel paragrafo 3 dellâallegato A al D.M. 25.06.1985 e nel paragrafo 3 dellâallegato 1 al D.M. 27.08.1987 e precisamente: BANDE DI FREQUENZA 1. Bande di frequenza: FM: 87,5 MHz â 108 MHz OM: 531 kHz â 1.602 kHz 2. Frequenza intermedia: FM: 10,7 MHz AM: 450 kHz 3. Oscillatore locale: Frequenza oscillatore locale superiore a quella del segnale Sony Deutschland GmbH Product Compliance Europe

Aprire il coperchio sul retro della radio. Inserire due pile tipo R03 (formato AAA) (non in dotazione) osservando la corretta polarità. Chiudere il coperchio.

Sintonia preselezionata
à possibile preselezionare fino a 7 stazioni della banda FM e 7 stazioni della banda AM.

Stationsförval
Upp till sju FM- och sju AM-stationer kan lagras i ett stationsförval. ca. 13 timmar ca. 22 timmar

Batteriernas livslängd med Sonys batterier R03 (AAA), UMâ4 (NU) FM AM

Durata delle pile Usando pile Sony tipo R03 (AAA) UM-4 (NU) FM AM Circa 13 ore Circa 22 ore

1 2 3

Sintonizzare la stazione da preselezionare. (Vedere âUso della radioâ) Tenere premuto ENTER/CLOCK fino a che il numero di preselezione lampeggia sul display. Premere ripetutamente il tasto MEMORY PRESET per selezionare il numero di preselezione.

1 2 3

När skall batterierna bytas ut?
⢠Batterierna börjar laddas ur när volymnivÃ¥n sänks, ljudet förvrängs och âiâ visas eller börjar blinka i teckenfönstret. Byt ut batterierna mot tvÃ¥ nya batterier. ⢠Kontrollera, före batteribyte, att strömmen har slagits av. Batteribytet mÃ¥ste göras inom 30 sekunder. Om batteribytet tar längre tid i ansprÃ¥k, raderas tiden och stationsförvalet ur minnet. Ställ vid behov in tiden och lagra stationerna igen i minnet. ⢠Efter batteribyte visas âiâ igen i teckenfönstret. Tryck pÃ¥ POWER (AUTO OFF), sÃ¥ att âiâ slocknar.

Ställ in önskad station (vi hänvisar till Radiomottagning). Håll ENTER/CLOCK intryckt tills ett snabbvalsnummer börjar blinka i teckenfönstret. Tryck lämpligt antal gånger på MEMORY PRESET för att välja önskat snabbvalsnummer:

Quando sostituire le pile
⢠Quando le pile si indeboliscono, il suono diventa debole e distorto e âiâ appare o lampeggia sul display. Sostituire le pile con altre nuove. ⢠Prima di sostituire le pile, assicurarsi che la radio sia spenta. Sostituire le pile entro 30 secondi, altrimenti la regolazione dellâorologio e le stazioni preselezionate possono essere cancellate. In questo caso regolare di nuovo lâorologio e preselezionare le stazioni. ⢠Dopo la sostituzione delle pile, per far scomparire âiâ, premere POWER (AUTO OFF).

R03(AAA)X2

Guida alla soluzione di problemi
4
Premere ENTER/CLOCK.
à possibile udire un segnale acustico di conferma e il numero di preselezione appare sul display. Esempio: Per preselezionare FM 90 MHz sul numero di preselezione 2 per FM. Se un problema dovesse rimanere insoluto anche dopo aver eseguito i seguenti controlli, consultare il proprio rivenditore Sony. Suono molto debole o interrotto o ricezione insoddisfacente ⢠Pile deboli. ⢠Allâinterno di veicoli o edifici, ascoltare vicino ad una finestra. Il display è fioco o non è visualizzata alcuna indicazione. ⢠Pile deboli. ⢠Lâapparecchio viene usato a temperature molte alte o basse o in luogo con umidità è eccessiva. Non è possibile ricevere una stazione quando si preme il tasto MEMORY PRESET. ⢠Si è scelto il numero di preselezione sbagliato. ⢠La memoria della stazione è stata cancellata. Preselezionare di nuovo la stazione. Il suono non è udibile e âiâ lampeggia sul i display. ⢠Pile deboli.

4

Tryck på ENTER/CLOCK.
Ett pip bekräftar att stationen lagrats i minnet samtidigt som det valda snabbvalsnumret visas i teckenfönstret. T. ex.: lagring av FM-stationen 90 MHz på snabbvalsnumret 2:

Att observera angående batterierna
⢠Sätt i batterierna med polerna vända åt korrekt håll. ⢠Ladda inte upp engångs torrbatterier. ⢠Blanda inte ihop olika typer av batterier. ⢠Byt ut de båda batterierna mot nya på en och samma gång. ⢠Ta ur batterierna, när radion inte skall användas under en längre tidsperiod, för att undvika skador på grund av batteriläckage och korrosion. ⢠Torka batterifacket med en mjuk, torr trasa, om det skulle hända att batterierna läckt, innan de nya batterierna sätts i batterifacket.

Note sulle pile
⢠Inserire le pile secondo la corretta polarità. ⢠Non caricare le pile a secco. ⢠Non usare insieme pile di tipi diversi. ⢠Quando si sostituiscono le pile, sostituirle entrambe con altre nuove. ⢠Se non si usa lâapparecchio per un lungo periodo, estrarre le pile per evitare danni dovuti a perdite di fluido delle pile e corrosione. ⢠Se si verificano perdite di fluido, pulire il comparto pile con un panno morbido prima di inserire pile nuove.

Per preselezionare unâaltra stazione ripetere questi punti. ⢠Per cambiare una stazione preselezionata, preselezionare unâaltra stazione su quel numero. La stazione precedente viene cancellata.

Följ igen de ovanstående anvisningarna för att lagra de resterande stationerna i stationsförvalet.

Tidsinställning
Tidsangivelsen är en 12-timmars tidsangivelse. AM 12:00 blinkar i teckenfönstret efter att batterierna satts i för första gången. Tryck på ENTER/CLOCK. Siffrorna slutar blinka.

⢠Lagra önskad station i minnet på ett snabbvalsnummer, som redan använts för lagring av en station i minnet, för att ändra på stationsförvalet. Den tidigare stationen raderas ur minnet.

Regolazione dellâorologio
Lâindicazione dellâorario di questo orologio impiega il sistema a 12 ore. Lâindicazione âAM 12:00â lampeggia sul display quando le pile sono inserite per la prima volta. Premere ENTER/CLOCK per far cessare il lampeggiamento dellâindicazione.

Sintonia di una stazione preselezionata

1 2

Tryck pÃ¥ POWER (AUTO OFF) för att slÃ¥ av strömmen. HÃ¥ll ENTER/CLOCK intryckt och tryck lämpligt antal gÃ¥nger pÃ¥ TUNE/TIME SET + eller â för att ställa in tiden.
Med vart tryck på endera knappen höjs eller sänks siffrorna med ett nummer. Siffrorna ändras snabbt när endera knappen hålls intryckt.

Snabbval av önskad förvalsstation 1 Tryck på POWER (AUTO OFF). 2 Tryck på BAND för att välja önskad

1 2 3 4

Premere POWER (AUTO OFF). Selezionare la banda con BAND. Premere ripetutamente il tasto MEMORY PRESET. Regolare VOL (volume).

3 4

våglängd. Tryck lämpligt antal gånger på MEMORY PRESET för snabbval av önskad station. Vrid på VOL för att styra volymen till lämplig nivå.

1 2

Premere POWER (AUTO OFF) per spegnere la radio. Tenendo premuto ENTER/CLOCK, premere TUNE/TIME SET + o â per regolare lâorologio sullâorario attuale.
A ciascuna pressione del tasto, le cifre aumentano o diminuiscono di una unità. Se si tiene il tasto premuto le cifre cambiano rapidamente.

Precauzioni
⢠Alimentare lâapparecchio solo a 3 V CC, con due pile tipo R03 (formato AAA). ⢠Evitare lâesposizione ad estremi di temperatura, luce solare diretta, umidità, sabbia, polvere o scosse meccaniche. Non lasciare mai la radio in unâauto parcheggiata al sole. ⢠Se qualcosa penetra nellâapparecchio estrarre le pile e far controllare lâapparecchio da personale qualificato prima di usarlo ulteriormente. ⢠Per pulire il rivestimento usare un panno morbido inumidito con una blanda soluzione detergente. ⢠Allâinterno di veicoli o edifici, la ricezione radio può essere difficoltosa o disturbata. Provare ad ascoltare vicino ad una finestra.

3

Klockan börjar gå och kolonet : blinkar på tidsangivelsen efter att ENTER/ CLOCK släppts upp.

Att observera
3
⢠Driv radion på 3 volts likspänning med två batterier R03 (storlek AAA). ⢠Utsätt inte radion för värme, kyla, solsken, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Lämna inte radion i en låst bil som står parkerad i solen. ⢠Ta ur batterierna om du skulle tappa någonting i radion. Låt en fackkunnig reparatör besiktiga radion innan den tas i bruk igen. ⢠Torka radion med en mjuk trasa, som fuktats i mild diskmedelslösning. ⢠Det kan vara svårt att lyssna på radion i fordon och byggnader på grund av störningar. Lyssna då på radion nära ett fönster.

Quando si rilascia ENTER/CLOCK lâorologio inizia a funzionare e â:â inizia a lampeggiare.

⢠Exakt tidsinställning på sekunden: lyssna på tidsangivningen över telefonen och släpp upp ENTER/CLOCK på ett exakt klockslag. ⢠12-timmars tidsangivelse: AM 12:00 = midnatt, PM 12:00 = middag

⢠Per regolare lâorario esattamente al secondo, rilasciare ENTER/CLOCK contemporaneamente ad un segnale orario. ⢠Ciclo di 12 ore: âAM 12:00â= mezzanotte; âPM 12:00â= mezzogiorno.

Ãndring av stationssökningssteg pÃ¥ AM
Före radions leverans frÃ¥n fabriken förvaldes stationssökningssteget pÃ¥ modellerna till olika länder till 9 kHz eller 10 kHz enligt nedanstÃ¥ende tabell. Ãndra vid behov stationssökningssteget enligt nedanstÃ¥ende anvisningar. OmrÃ¥de Stationssökningssteg Nord- och Sydamerika 10 kHz Ãvriga länder 9 kHz

Note sulle cuffie

Cambiamento del passo di canale AM
Il passo di canale di questo apparecchio è stato regolato in fabbrica su 9 kHz o 10 kHz in corrispondenza al sistema di allocazione delle frequenze del paese di destinazione, come indicato. Se necessario, cambiare il passo di canale prima di ascoltare la radio. Area Paesi dellâAmerica del Nord e del Sud Altri paesi Passo di canale 10 kHz 9 kHz

Non usarelâuso di qualsiasi veicolo motorizzato. o durante le cuffie durante la guida, in bicicletta Questo può creare pericoli per il traffico ed è illegale in molte zone. à inoltre potenzialmente pericoloso ascoltare ad alto volume con le cuffie anche mentre si cammina, particolarmente nei pressi di passaggi pedonali. Fare la massima attenzione o cessare lâuso in situazioni potenzialmente pericolose. Prevenzione di danni allâudito Evitare di usare le cuffie ad alto volume. Gli esperti in materia di udito sconsigliano un ascolto continuo ad alto volume per periodi prolungati. Se si sentono ronzii alle orecchie abbassare il volume o cessare lâuso. Rispetto per il prossimo Tenere il volume ad un livello moderato. Questo permette di udire i suoni esterni e non disturba le persone circostanti.

Sicurezza stradale

Att observera angående hörlurar
Tänk på trafiksäkerheten. Lyssna inte på ljudet via hörlurarna när du kör bil eller cyklar o.s.v. Det kan resultera i en trafikolycka och är t.o.m. olagligt i vissa länder. Det kan också vara farligt att lyssna på ljudet med hög volymnivå under en promenad, i synnerhet vid övergångsställen för fotgängare. Var mycket försiktig, alternativt lyssna inte på ljudet via hörlurarna i farliga situationer. Att undvika hörselskador Lyssna inte på ljudet med volymen på hög nivå. Hörselexperterna varnar för lyssning med hög volymnivå en längre stund åt gången. Sänk volymen eller sluta lyssna på musiken när det börjar ringa i dina öron. Tänk på omgivningen. Håll alltid volymen på lagom nivå, också i en störande omgivning, dels för att hålla reda på vad som händer i omgivningen och dels för att inte störa folk omkring dig.

1 2

Tryck på POWER (AUTO OFF) för att slå av strömmen. Håll ENTER/CLOCK intryckt och tryck in och håll POWER (AUTO OFF) intryckt i minst fem sekunder.
Ett pip bekräftar ändringen samtidigt som stationssökningssteget blinkar i teckenfönstret. Följ igen anvisningarna enligt punkt 2 för att på nytt ändra stationssökningssteget.

1 2

Premere POWER (AUTO OFF) per spegnere la radio. Tenendo premuto ENTER/CLOCK tenere premuto POWER (AUTO OFF) per più di 5 secondi.
Si sente un segnale acustico di conferma e il passo di canale lampeggia sul display. Se si esegue di nuovo il punto 2 il passo di canale cambia di nuovo.

Attenzione
Se ci sono fulmini durante lâuso dellâapparecchio togliersi immediatamente le cuffie. In caso di interrogativi o problemi riguardanti lâapparecchio, consultare il proprio rivenditore Sony.

OBS!
⢠Efter att stationssökningssteget ändrats, bibehålls tidsinställningen men stationsförvalet raderas ur minnet.

Nota
⢠Quando si cambia il passo di canale AM, la regolazione dellâorologio rimane, ma le stazioni preselezionate sono cancellate.

Varning!
Lyssna inte på radion via hörlurar när det åskar. Rådfråga Sony-butiken där radion köptes, om du skulle råka ut för svårigheter eller vilja ställa frågor som inte besvaras i denna bruksanvisning.

You might also want to buy

$4.99

SRFM90 SONY
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.262 - Number of Queries: 116 - Query Time: 0.041