Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 383 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> SONY >> ICF-C411 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

SONY ICF-C411
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, French, Dutch
Price: $4.99

Description of SONY ICF-C411 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Dutch

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 GF-9191H SHARP Owner's Manual by Michael Kaufhold;
Hello from Germany - thank you very much for the manual for my Sharp "Searcher" - the handling of your internet area is outstanding..Mike
 CPS201 CASIO Owner's Manual by Nancy Whalen;
I am very happy with the owner's manual. I bought a used Casio and was so relieved that I was able to get a hold of a owner's manual. It was very easy to download the manual and I had no problems with printing it. Thank you! Nancy Whalen
 TK-1070E JVC Owner's Manual by Nils Thei;
The purchased manual is an high-quality scan of the original JVC paper-based Owner´s Manual. I am very satisfied!
 TF 115-IB NOVAMATIC Owner's Manual by Pierre-Alain Humberset;
Very satisfied with received document, all is right, Thank You very much, it was a Pleasure to work with You.
 TU-580RD DENON Owner's Manual by Frans van den Einde;
great site, the most easy and fastest way to find the manual you need, no 5 star because the manual was only available in german, but I speak german as well so no problem for me.

Text excerpt from page 2 (click to view)
Nederlands

Italiano
⢠Om precies de minuten en seconden te zien, drukt u op de SNOOZE balk. Bijvoorbeeld: Als de juiste tijd precies 7:15:10 is, wordt er nu dit aangegeven:

CS
⢠Per visualizzare minuti e secondi, premere SNOOZE. Esempio: Quando lâora attuale è 7:15:10, la visualizzazione diventa:

WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen. Open nooit de behuizing, om gevaar van elektrische schokken te vermijden. Laat reparaties uitsluitend door de erkende vakhandel verrichten.

Automatisch uitschakelen met de sluimerfunctie
Met de sluimerfunctie kunt u gerust in slaap vallen terwijl de radio speelt.

Si dichiara che lâapparecchio è stato fabbricato in conformità allâart. 2, Comma 1 del D.M. 28. 08. 1995 n. 548.

Impostazione del timer di spegnimento ritardato
à possibile addormentarsi al suono della radio usando il timer di spegnimento ritardato incorporato.

7 :15 , 5 :10
Eenheden van de minuten Seconden

ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre lâapparecchio alla pioggia o allâumidità. Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per la manutenzione rivolgersi solo a personale qualificato.

7 :15 , 5 :10
Cifra delle unità dei minuti Cifra dei secondi

Premere SLEEP.
La radio si accende. Si può impostare il timer di spegnimento ritardato per durate fino a 59 minuti. Se si tiene premuto SLEEP, il tempo diminuisce in scatti di un minuto. ⢠Se si preme FAST+ o FASTâ mentre si tiene premuto SLEEP, il tempo cambia rapidamente. + Se si preme mentre si tiene premuto SLEEP, il tempo aumenta in scatti di un minuto. La radio è udibile per il tempo impostato e qundi si spegne automaticamente. ⢠Per spegnere la radio prima che sia trascorso il tempo fissato premere OFF/ALARM RESET.

Zodra u de SNOOZE balk loslaat, verschijnt in het uitleesvenster weer de normale tijdsaanduiding. ⢠Om de klok precies op de seconde gelijk te zetten, drukt u de + toets even kort in op het moment dat het tijdsignaal van de radio, tv of telefoon klinkt.

Druk op de SLEEP toets.
De radio wordt ingeschakeld. U kunt de sluimerfunctie instellen op een tijdsduur tot maximaal 59 minuten. Zolang u op de SLEEP toets blijft drukken, wordt de tijd tot het uitschakelen geleidelijk minder in stapjes van één minuut. ⢠Als u op de FAST+ of FASTâ toets drukt terwijl u de SLEEP toets ingedrukt houdt, zal de tijdsduur tot het uitschakelen sneller veranderen. Als u de + toets tegelijk met de SLEEP toets indrukt, wordt de sluimertijd verlengd in stapjes van één minuut. De radio blijft spelen gedurende de door u gekozen tijdsduur en dan wordt het apparaat uitgeschakeld. ⢠Om de radio uit te schakelen vóór de ingestelde tijdsduur is verstreken, drukt u op de OFF/ALARM RESET toets.

La visualizzazione torna allâora attuale quando si rilascia SNOOZE. ⢠Per regolare lâora esattamente al secondo, + premere brevemente contemporaneamente ad un segnale orario.

Alvorens u het apparaat in gebruik neemt
Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Sony Dream Machine radiowekker! Deze Dream Machine is een uiterst betrouwbaar apparaat dat u vele uren luisterplezier zal verschaffen. Lees, alvorens de Dream Machine in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag. In deze gebruiksaanwijzing worden twee modellen beschreven: de ICF-C411 en ICF-C411L. De afstembanden en gebieden waar elk model verkrijgbaar is, zijn in onderstaande tabel aangegeven. Noord- en ZuidAmerika Andere landen ICF-C411 ICF-C411 FM/AM FM/AM

Bediening van de radio
1
Druk op de RADIO ON toets om de radio in te schakelen en stel de geluidssterkte naar wens in met de VOLUME knop. Kies de FM, AM(MW) of LW en stem af op de gewenste radiozender met de TUNING afstemknop.

Prima di cominciare
Grazie per aver scelto la Dream Machine Sony! La Dream Machine vi darà molte ore di funzionamento affidabile e piacere di ascolto. Prima di usare la Dream Machine, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimenti futuri. Queste istruzioni riguardano due modelli: ICF-C411 e ICF-C411L. Le bande di ciascun modello e lâarea in cui ciascun modello è disponibile sono indicate sotto. America del ICF-C411 Nord e del Sud Altri paesi ICF-C411 ICF-C411L FM/AM FM/AM FM/MW/LW

Uso della radio
1 2
Premere RADIO ON per accendere la radio e regolare VOLUME. Selezionare FM, AM(MW) o LW e sintonizzare una stazione usando TUNING.
⢠Per spegnere la radio, premere OFF/ALARM RESET. ⢠Per migliorare la ricezione radio FM: Estendere completamente lâantenna FM a filo per migliorare la ricezione FM. AM(MW)/LW: Ruotare lâapparecchio orizzontalmente per ottenere la ricezione migliore. Unâantenna a barra di ferrite è incorporata nellâapparecchio.

Precauzioni
⢠Usare lâapparecchio con le fonti di alimentazione specificate in âCaratteristiche tecnicheâ. ⢠La piastrina indicante la tensione operativa, ecc. si trova sul fondo dellâapparecchio. ⢠Per scollegare il cavo di alimentazione, tirarlo afferrandone la spina, non tenendo il cavo. ⢠Lâapparecchio non è scollegato dalla fonte di alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che è collegato alla presa a muro, anche se lâapparecchio stesso è stato spento. ⢠Non lasciare lâapparecchio nei pressi di fonti di calore come caloriferi o bocche dellâaria calda, o in luoghi esposti a luce solare diretta, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse. ⢠Permettere una circolazione dâaria adeguata per evitare accumuli di calore. Non collocare lâapparecchio su superfici (tappeti, coperte, ecc.) o vicino a materiali (tende) che possano bloccare i fori di ventilazione. ⢠Se oggetti o liquidi penetrano nellâapparecchio, scollegare lâapparecchio dalla presa di corrente e farlo controllare da personale qualificato prima di usarlo ulteriormente. ⢠Per pulire il rivestimento usare un panno morbido inumidito con una blanda soluzione detergente.

2

⢠Om de radio uit te schakelen, drukt u op OFF/ ALARM RESET. ⢠Verbeteren van de radio-ontvangst: FM: Strek de FM draadantenne zo ver mogelijk uit om de FM-gevoeligheid te vergroten. AM(MW)/LW: De kwaliteit van de ontvangst wordt bepaald door de richting van de vast ingebouwde ferrietstaaf-antenne. Draai het gehele apparaat in een horizontaal vlak om de beste stand te vinden.

Voorzorgsmaatregelen
⢠Gebruik het apparaat uitsluitend op de voedingsbronnen aangegeven onder âTechnische gegevensâ. ⢠Het naamplaatje met daarop de bedrijfsspanning e.d. bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. ⢠Om de aansluiting van het netsnoer te verbreken, mag u alleen aan de stekker trekken; trek nooit aan het snoer. ⢠Er blijft spanning op het apparaat staan zolang het op het stopcontact is aangesloten, ook wanneer het apparaat zelf uitgeschakeld is. ⢠Zet het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, zoals een kachel of verwarmingsradiator. Zorg er tevens voor dat het niet blootgesteld wordt aan direct zonlicht, veel stof en mechanische trillingen of schokken. ⢠Zorg voor voldoende ventilatie om oververhitting binnenin het apparaat te voorkomen. Zet het apparaat niet op een zachte ondergrond (zoals op een deken, een kleedje of tapijt), en plaats het niet vlak tegen gordijnen of een wandtapijt, daar dit de ventilatie-openingen zou kunnen blokkeren. ⢠Mocht er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door bevoegd vakpersoneel, alvorens u het weer in gebruik neemt. ⢠Reinig de behuizing met een zacht doekje, bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

ICF-C411L FM/MW/LW

BRIGHTNESS LOW/HIGH Netsnoer Cavo di alimentazione CA CS

Kenmerken
⢠Groot en helder uitleesvenster ⢠Dubbele wekfunctie ⢠Duidelijke wekkeraanduidingen ⢠Tijdsaanduiding voor/achterwaarts instelbaar ⢠Keuzeschakelaar voor de helderheid (hoog, gering) ⢠Reservevoeding zorgt dat de klok blijft lopen en de wektijd (voor radio en zoemer) wordt gehandhaafd, ook bij een stroomonderbreking, op stroom van een 6F22 batterij (niet bijgeleverd). (Voor modellen behalve die voor Noord-Amerika, dient de reservoeding uitsluitend voor de klok.)

Caratteristiche
⢠Grandissimo LED verde ⢠Doppia sveglia ⢠Indicatore di sveglia facile da vedere ⢠Regolazione dellâorario in avanti/indietro ⢠Controllo della luminosità (High, Low) ⢠Sostegno alimentazione completo per mantenere il funzionamento dellâorologio e della sveglia (radio e cicalino) durante interruzioni di corrente, usando una pila 6F22 (non in dotazione). (Per i modelli diversi dal modello per lâAmerica del Nord il sostegno elimentazione è solo per lâorologio.)

De wekker zetten
Bij deze radio kunt u kiezen uit drie mogelijkheden voor het wekgeluid â RADIO, BUZZER voor de zoemer, of RADIO+BUZZER voor de radio en de zoemer tegelijk. Controleer voor u de wekker zet eerst even of de klok op de juiste tijd staat ingesteld (zie âDe klok gelijkzettenâ). Als u door de radio gewekt wilt worden, stemt u eerst af op een radiozender en stelt u de geluidssterkte naar wens in.

Impostazione della sveglia
Questa radio è dotata di 3 modi di sveglia: RADIO, BUZZER e RADIO+BUZZER. Prima di impostare la sveglia, verificare di aver impostato lâorologio (vedere âImpostazione dellâorologioâ). Per impostare la sveglia al suono della radio, sintonizzare prima una stazione e regolare il volume.

FM draadantenne Antenna FM a filo CS

1 2

Regolare lâinterruttore ALARM TIME/ CLOCK SET su RADIO o BUZZER. Premere FAST+, FASTâ o + per selezionare lâora desiderata. Quando si preme FAST+, lâora cambia rapidamente in avanti. Quando si preme FASTâ, lâora cambia rapidamente allâindietro. Quando si preme +, lâora cambia in scatti di un minuto. Regolare lâinterruttore ALARM TIME/ CLOCK SET su HOLD.
Verificare che lâinterruttore ALARMdopo CLOCK SET sia impostato su HOLD TIME/ aver regolato lâorologio. Quando è regolato su HOLD, non è possibile vedere lâetichetta rossa sottostante.

Avvertenza sulla pila
Quando lâapparecchio rimane scollegato dalla presa di corrente per lunghi periodi, estrarre la pila per evitare uno scaricamento eccessivo e danni allâapparecchio dovuti a perdite del fluido della pila. In caso di interrogativi o problemi riguardanti lâapparecchio consultare il proprio rivenditore Sony.

Plaatsen van de batterij
Om te zorgen dat de klok gelijk blijft lopen, is voor de werking van de Dream Machine naast lichtnet-voeding één 6F22 batterij (niet bijgeleverd) nodig. Deze batterij zorgt dat de klok blijft lopen in het geval van een stroomonderbreking. Voordat u de klok van de Dream Machine gaat instellen, opent u het deksel van het batterijvak aan de onderkant van het apparaat, plaatst u hierin de batterij met de juiste polariteit van + en â en sluit u het deksel weer. ⢠Het kan gebeuren dat de klok na een stroomonderbreking niet precies de juiste tijd aangeeft. (Er kan een afwijking van circa 10 minuten per uur optreden.)

1 2

Zet de ALARM TIME/CLOCK SET schakelaar in de âRADIOâ of âBUZZERâ (zoemer) stand. Druk op de FAST +, FASTâ of + toets om de gewenste wektijd in te stellen. Bij indrukken van de FAST+ toets loopt de tijd snel vooruit. Bij indrukken van de FASTâ toets loopt de tijd snel terug. Bij indrukken van de + toets gaat de tijd vooruit in stapjes van één minuut. Zet de ALARM TIME/CLOCK SET schakelaar in de âHOLDâ stand.
Vergeet niet om na het gelijkzetten van de klok de ALARM TIME/CLOCK SET schakelaar in de âHOLDâ stand te zetten. De âHOLDâ stand is die waarbij het rode vlakje niet zichtbaar is.

Inserimento della pila
Per mantenere lâorario corretto, la Dream Machine necessita di una pila 6F22 (non in dotazione) oltre che della corrente domestica. La pila mantiene il funzionamento dellâorologio in caso di interruzioni della corrente. Prima di regolare lâorario sulla Dream Machine, aprire il coperchio sul fondo dellâapparecchio, inserire la pila con la corretta polarità e richiudere il coperchio. ⢠Dopo unâinterruzione di corrente lâorario visualizzato può non essere sempre corretto (può perdere o guadagnare circa 10 minuti per ora).

Waarschuwing betreffende de batterij
Als u de stekker uit het stopcontact trekt omdat u van plan bent het apparaat geruime tijd niet te gebruiken, verwijder dan ook de batterij uit het apparaat, zodat deze niet onnodig leegraakt en zodat er geen schade kan ontstaan door eventuele batterijlekkage. Mocht u verder nog vragen hebben of problemen met de bediening van het apparaat, neem dan a.u.b. contact op met de dichtstbijzijnde Sony handelaar.

3

Caratteristiche tecniche
Indicazione dellâorario America del Nord e del Sud e Regno Unito: sistema 12 ore Altri paesi: sistema 24 ore Campo di frequenza* Banda
America Altri del Nord e

3

Quando sostituire la pila

Per controllare la carica della pila, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e ricollegarlo dopo qualche minuto. Se lâorario visualizzato non è corretto, sostituire la pila con unâaltra nuova.

4

Regolare lâinterruttore ALARM MODE su RADIO, BUZZER o RADIO+BUZZER. Lâindicatore RADIOo BUZZER si illumina. Quando si impostano entrambi gli orari di sveglia, entrambi gli indicatori RADIO e BUZZER si illuminano.

ICF-C411 87,5-108 MHz

ICF-C411L â

Wanneer de batterij te vervangen
Om de toestand van de batterij te controleren, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, om na enkele minuten de stekker weer aan te sluiten. Als de aangegeven tijd nu afwijkt van de juiste tijd, dient u de batterij door een nieuwe te vervangen.

FM AM FM OL(LW)

4

Zet de ALARM MODE schakelaar in de âRADIOâ, âBUZZERâ of âRADIO+BUZZERâ stand. De RADIO aanduiding of de BUZZER zoemeraanduiding licht op. Als u beide wekgeluiden of twee wektijden kiest, lichten zowel de RADIO aanduiding als de BUZZER aanduiding op.

530-1 710 kHz â 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz â 153-255 kHz

Tijdsaanduiding Noord- en Zuid-Amerika en GrootBrittannië: 12-uurs cyclus Andere landen: 24-uurs cyclus Frequentiebereik
en Zuidlanden Amerika NoordAndere

Impostazione dellâorologio
Per controllare la visibilità del display, impostare BRIGHTNESS per il display su HIGH o LOW come preferito.

De klok gelijkzetten
Om het scherm beter leesbaar te maken, kunt u met de BRIGHTNESS schakelaar de HIGH (heldere) of LOW (minder felle) stand kiezen, al naar gelang het best voldoet.

La sveglia si attiva allâora fissata e si disattiva automaticamente dopo 59 minuti circa. ⢠Se si imposta la stessa ora di sveglia sia per RADIO che per BUZZER, RADIO ha la precedenza. ⢠Per controllare lâora di sveglia per RADIO, regolare lâinterruttore ALARM TIME/CLOCK SET su RADIO. Per controllare lâora di sveglia per BUZZER, regolare lâinterruttore ALARM TIME/CLOCK SET su BUZZER. ⢠Per dormire ancora qualche minuto, premere SNOOZE. La radio o la suoneria si ferma, ma si riattiva automaticamente dopo 6 minuti circa. Si può ripetere questa operazione quante volte si desidera. ⢠Per fermare la sveglia, premere OFF/ALARM RESET per disattivare la sveglia. La sveglia si attiva di nuovo alla stessa ora il giorno dopo. ⢠Per disattivare la sveglia, regolare lâinterruttore ALARM MODE su OFF. RADIO, BUZZER o entrambi gli indicatori si spengono. Nota Se si seleziona il modo RADIO + BUZZER, si imposta la sveglia BUZZER per unâora precedente a quella della sveglia RADIO e quindi si usa il tasto SNOOZE per fermare la suoneria, la radio non si attiva anche se arriva lâora della sveglia RADIO durante questo periodo di pausa; solo la suoneria si attiva di nuovo quando è trascorso il periodo di pausa.

Op de gekozen wektijd zal de wekker gaan, om automatisch 59 minuten later vanzelf te stoppen. ⢠Als u dezelfde wektijd kiest voor een RADIO wekker en een BUZZER wekker, dan krijgt de RADIO voorrang. ⢠Om de RADIO wektijd te controleren, zet u de ALARM TIME/CLOCK SET schakelaar in de âRADIOâ stand. Om de BUZZER wektijd te controleren, zet u de ALARM TIME/CLOCK SET schakelaar in de âBUZZERâ stand. ⢠Om nog een paar minuten te blijven doezelen, drukt u op de SNOOZE balk. Het wekgeluid van de radio of de zoemer wordt dan voorlopig uitgeschakeld, maar het zal automatisch na ongeveer 6 minuten opnieuw klinken. Dit kunt u zo vaak herhalen als u wilt. ⢠Om de wekker af te zetten, drukt u op de OFF/ ALARM RESET toets zodat het wekgeluid stopt. De wekker zal de volgende dag op dezelfde tijd opnieuw klinken. ⢠Om de wekker helemaal uit te schakelen, zet u de ALARM MODE schakelaar op âOFFâ. Dan doven beide aanduidingen, zowel voor de RADIO als voor de BUZZER. Opmerking Als u de RADIO+BUZZER wekfunctie kiest en dan de BUZZER wektijd eerder instelt dan de RADIO wektijd, dan zal alleen het BUZZER wekgeluid klinken, als u dat af zet met de SNOOZE balk. Zelfs als daarna de RADIO wektijd bereikt wordt terwijl u het BUZZER wekgeluid al hebt uitgeschakeld met de SNOOZE balk, dan nog zal de RADIO wekker niet klinken; wel zal weer de BUZZER klinken nadat de SNOOZE sluimertijd is verstreken.

Afstemband ICF-C411 FM AM FM LG (LW) 87,5-108 MHz

ICF-C411L â

1

1

Sluit de radiowekker aan op een stopcontact. In het uitleesvenster knippert de tijdsaanduiding âAM 12:00â of â0:00â.

530-1 710 kHz â 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz â 153-255 kHz

AM [MG (MW)] 530-1 710 kHz 530-1 710 kHz

Collegare la radiosveglia alla presa di corrente. âAM 12:00â o â0:00â lampeggia sul display. Regolare lâinterruttore ALARM TIME/ CLOCK SET su CLOCK. Premere FAST+, FASTâ o + per regolare lâora. Quando si preme FAST+, lâora cambia rapidamente in avanti. Quando si preme FASTâ, lâora cambia rapidamente allâindietro. Quando si preme +, lâora cambia in scatti di un minuto. Regolare lâinterruttore ALARM TIME/ CLOCK SET su HOLD.

2 3

2 3

Zet de ALARM TIME/CLOCK SET schakelaar in de âCLOCKâ stand. Druk op de FAST+, FASTâ of + toets om de juiste tijd in te stellen. Bij indrukken van de FAST+ toets loopt de tijd snel vooruit. Bij indrukken van de FASTâ toets loopt de tijd snel terug. Bij indrukken van de + toets gaat de tijd vooruit in stapjes van één minuut. Zet de ALARM TIME/CLOCK SET schakelaar in de âHOLDâ stand.
Let voor het gebruik van de radio op dat de ALARM TIME/CLOCK SET schakelaar op âHOLDâ staat. De âHOLDâ stand is die waarbij het rode vlakje niet zichtbaar is. Anders zal het apparaat van de juiste tijd gaan afwijken als er op de FAST+, FASTâ of +

Luidspreker Ca. 6,6 cm doorsnede, 8 ⦠Uitgangsvermogen 120 mW (bij 10 % harmonische vervorming) Stroomvoorziening Noord-Amerika: 120 V wisselstroom, 60 Hz Andere landen: 220 - 230 V wisselstroom, 50 Hz Voor de reservevoeding: 9 V gelijkstroom van één 6F22 batterij Levensduur batterij Ca. 9 uur (voor reservevoeding van de klok en wekker) bij gebruik van een Sony 006P(6F22) batterij (Model voor Noord-Amerika) Ca. 20 uur (voor reservevoeding van de klok) bij gebruik van een Sony 006P(6F22) batterij (Overige modellen) Afmetingen Ca. 215 à 106,4 à 99,8 mm (b/h/d), incl. uitstekende delen en bedieningsorganen Gewicht Ca. 780 gram, zonder batterij Brits model (ICF-411L): Ca. 820 gram, zonder batterij Wijzigingen zonder kennisgeving in ontwerp en technische gegevens voorbehouden.

Diffusore Circa 6,6 cm dia., 8 ⦠Uscita di potenza 120 mW (al 10 % di distorsione armonica) Alimentazione America del Nord: 120 V CA, 60 Hz Altri paesi: 220-230 V CA, 50 Hz Per la funzione di sostegno alimentazione: 9 V CC, una pila 6F22 Durata della pila Circa 9 ore (sostegno dell'orologio e della sveglia), usando una pila Sony 006P(6F22) (Modello per lâAmerica del Nord) Circa 20 ore (sostegno dellâorologio), usando una pila Sony 006P(6F22) (Altri modelli) Dimensioni Circa 215 x 106,4 x 99,8 mm (l/a/p) inclusi comandi e parti sporgenti Massa Circa 780 g, esclusa la pila Modello per il Regno Unito (ICF-C411L): Circa 820 g, esclusa la pila Disegno e caratteristiche tecniche soggetti a modifiche senza preavviso.

4

4

toets wordt gedrukt. ⢠Het verloop van de tijdsaanduiding verschilt afhankelijk van uw uitvoering van dit apparaat. 12-uurs cyclus: âAM 12:00â= middernacht 24-uurs cyclus: â0:00â= middernacht

Assicurarsi che lâinterruttore ALARM TIME/ CLOCK SET sia regolato su HOLD. Quando è regolato su HOLD, non è possibile vedere lâetichetta rossa sottostante. Altrimenti lâora visualizzata potrebbe essere cambiata se capita di premere FAST+, FASTâ o +. ⢠Il ciclo orario varia a seconda dei modelli. Ciclo di 12 ore: âAM 12:00â=mezzanotte Ciclo di 24 ore: â0:00â=mezzanotte

Nota
BANDE DI FREQUENZA 1.Bande di frequenza: FM: 87,5 MHz â 108 MHz OM: 530 kHz â 1 710 kHz 2.Frequenza intermedia: FM: 10,7 MHz AM: 455 kHz 3.Oscillatore locale: Frequenza oscillatore locale superiore a quella del segnale * di cui al par. 3 dellâAllegato A al D.M. 25/06/ 85 e al par. 3 dellâAllegato 1 al D.M. 27/08/87

paesi del Sub

Technische gegevens

AM[OM(MW)] 530-1 710 kHz 530-1 710 kHz

You might also want to buy

$4.99

ICFC411 SONY
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.148 - Number of Queries: 112 - Query Time: 0.03